Congres Perinataal verlies

Tien van de 1.000 kinderen overlijden na 22 weken zwangerschap of in de eerste 7 dagen na de geboorte – dit wordt perinatale sterfte genoemd. Hoewel de perinatale sterfte de afgelopen 20 jaar aanzienlijk is afgenomen door verbeterde behandelingsmogelijkheden, is sinds 2015 deze afname afgevlakt. Vroeggeboorte is een belangrijke risicofactor voor sterfte rond de geboorte.

Aanvullende informatie

Beroep

Verloskundige

Aantal accreditatiepunten

5

Accreditatiecat. verloskundige

Vrije ruimte

Opleider

Medilex

477,95

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Beschrijving

Tien van de 1.000 kinderen overlijden na 22 weken zwangerschap of in de eerste 7 dagen na de geboorte – dit wordt perinatale sterfte genoemd. Hoewel de perinatale sterfte de afgelopen 20 jaar aanzienlijk is afgenomen door verbeterde behandelingsmogelijkheden, is sinds 2015 deze afname afgevlakt. Vroeggeboorte is een belangrijke risicofactor voor sterfte rond de geboorte.

Wanneer ouders worden geconfronteerd met het verlies van hun baby, ervaren zij vaak intense pijn, verdriet en verwarring. Perinatale sterfte is een tragische gebeurtenis, en de impact ervan kan diep doordringen in de levens van de betrokken gezinnen. Adequate ondersteuning is van groot belang om rouwende ouders te helpen omgaan met de gevolgen van dit verlies en te herstellen.

Hoe is de eerste opvang geregeld voor ouders wiens kind gaat overlijden of is overleden? Hoe kan je als zorgprofessional gezinnen ondersteunen in hun rouwproces? Welke woorden kan je (beter niet) gebruiken?

Dit congres biedt inzichten in perinataal verlies en reikt handvatten aan om gezinnen op een empathische manier te ondersteunen in hun rouwproces.

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

 • Recente inzichten in perinatale sterfte
 • De complexe aard van het rouwproces
 • Do’s en don’ts voor hulpverleners – woorden doen ertoe
 • Begeleiding van gecompliceerde rouw na perinataal verlies
 • Hoe ga je om met angst en zorg je voor hoop en vertrouwen?

Kom naar het congres en draag bij aan de ondersteuning van ouders die een baby hebben verloren, terwijl we samen de weg naar herstel verkennen.

Voor wie?

Deze studiebijeenkomst is speciaal ontwikkeld voor:

 • Gynaecologen
 • Verloskundigen
 • Kraamverzorgenden
 • Echoscopisten
 • Huisartsen
 • Psychiaters
 • Verpleegkundig specialisten
 • Verpleegkundigen
 • Psychologen
 • Maatschappelijk werkers
 • Geestelijk verzorgers

En overige professionals betrokken bij de zorg van moeder en kind

Accreditatie

Voor deze studiedag is accreditatie toegekend voor:

 • Artsen en medisch specialisten o.a. – ABAN/KNMG (5 punten)
  • Gynaecologen
  • Huisartsen
  • Psychiaters
  • Fertiliteitsartsen
 • Verpleegkundig specialisten (VSR) – 5 punten
 • Verpleegkundigen (V&VN) – 5 punten
 • (Klinisch/Gz-)Psychologen (FGzPt) – 3 punten
 • Verloskundigen (KNOV) – 5 punten
 • Physician assistants – NAPA via ABAN/KNMG) – 5 punten
 • Maatschappelijk werkers en sociaal agogen (Registerplein) – 5 punten

Voor deze studiedag is accreditatie aangevraagd voor:

 • Geestelijke verzorgers (SKGV)

Kosten

De investering voor deze bijeenkomst is €477,95 voor het dagprogramma. Dit bedrag is inclusief heerlijke lunch, digitaal naslagwerk, hand-outs en koffie/thee.

Programma

 09:00 – Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:30 – Opening door de dagvoorzitter
Merith Cohen de Lara, 
GZ-psycholoog gespecialiseerd in het behandelen van zwangere en pas bevallen vrouwen met psychische stoornissen, oprichter van Psyche en Zwangerschap

 09:45 – Inzichten in de oorzaken van babysterfte
Shariva Kariman, arts foetale geneeskunde en onderzoeker bij UCM Utrecht

 • Actuele gegevens over perinataal verlies
 • Onderzoek naar hoog risico zwangerschap en de begeleiding hiervan
 • De rol van telemonitoring/Digital health tijdens de zwangerschap
 • Preventie – kan babysterfte voorkomen worden?

 10:30 – Koffie- en theepauze

 10:45 – Het doorleven van een verlieservaring
Amber Bohncke, zelfstandig rouw- en verliescoach en gespecialiseerd miskraamcoach bij GEWOONLeven. Orthopedagoog, sociaal-pedagogisch hulpverlener en docent Verlies en rouw bij Hogeschool Utrecht

 • De complexe aard van het rouwproces
 • Het stille verdriet – wat maakt het rouwen om een kind anders?
 • Herkennen van de reacties van rouwende ouders
 • Uitdagingen die rouwende ouders kunnen tegenkomen
 • Belangrijke aandachtspunten bij het begeleiden van rouw en herstel

 11:30 – Leven lang rouw
Ruth van den IJssel, voorzitter Steunpunt Nova en eigenaar van Ima afscheidszorg

 • Persoonlijke verhalen van ouders over hun ervaringen met perinataal verlies – de gevolgen en de impact ervan op hun leven
 • Hoe kunnen hulpverleners helpen?
 • Do’s en don’ts – woorden doen ertoe

12:15 – Lunchpauze

13:15 – Als het stil blijft in de kamer
Rozewitha Brak, verpleegkundige op de verlosafdeling OLVG West

 • Hoe is de eerste opvang geregeld voor ouders wiens kind gaat overlijden of is overleden?
 • Hoe ga je als hulpverlener om met het verlies van een baby?
 • Welke culturele verschillen worden in de praktijk waargenomen?
 • Balanceren tussen de wensen van het gezin en de mogelijkheden – praktische tips uit de verloskamer
 • Aandachtspunten in de ondersteuning van het gezin tijdens het zorgproces

14:00 – De partnerrelatie bij gecompliceerde rouw
Jaro van der Ende, GZ-psycholoog, systeemtherapeut, EFT registertherapeut en EMDR practitioner

 • Welke therapie is er als ouders vastlopen in hun rouwproces?
 • De partnerrelatie, hoe blijf je verbonden en maak je ruimte voor het verschil in verwerking? m.b.v. Emotionally Focused Therapy (EFT)

14:45 – Koffie- en theepauze

15:00 – Angst en hoop – opnieuw zwanger worden
Merith Cohen de Lara, GZ-psycholoog gespecialiseerd in het behandelen van zwangere en pas bevallen vrouwen met psychische stoornissen, oprichter van Psyche en Zwangerschap
Arijaan Valkenburg-van den Berg, gynaecoloog-perinatoloog in Amsterdam UMC

 • Medische aspecten en aandachtspunten bij een nieuwe zwangerschap
 • Psychische factoren bij nieuwe zwangerschap na eerder verlies
 • Samenwerking tussen gynaecoloog of verloskundige en psycholoog
 • Welke ondersteuning kun jebieden in voorbereiding op en tijdens zwangerschap en bevalling
 • Bespreken van casuïstiek

15:45 – Ruimte voor vragen en discussie onder leiding van de dagvoorzitter

16:00 – Afsluiting

Download hier het programma.

 

Sprekers

Amber Bohncke werkt als zelfstandig rouw- en verliescoach en gespecialiseerd miskraamcoach vanuit GEWOONLeven. Bij Hogeschool Utrecht maakt ze onderdeel uit van het team dat de minor ‘Beroepsmatig omgaan met Verlies en Rouwsituaties’ verzorgd.

Rouw en verlies zijn al jaren een aandachtsgebied van Amber; eerst binnen haar werk als orthopedagoog, sociaal-pedagogisch hulpverlener en het maatschappelijk werk en inmiddels vanuit haar eigen praktijk. Ze heeft van haar passie haar beroep gemaakt en staat echt voor dit vakgebied, door ruimte te creëren voor rouw en verlies en het onderdeel te laten zijn van het leven.

 

Arijaan Valkenburg-van den Berg is gynaecoloog-perinatoloog in Amsterdam UMC. Zij werkt sinds 2011 in Amsterdam en maakt deel uit van het kernteam van de POP-poli. Arijaan is opleider van de medisch specialistische vervolgopleiding Obstetrie & Gynaecologie in Amsterdam UMC, vice voorzitter van de Centrale Opleidings Commissie en secretaris van de Koepel Opleiding van de NVOG.

 

 

 

Jaro van der Ende, GZ-psycholoog en relatie- en gezinstherapeut, oprichter van Relatiepraktijken. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van (perinataal)trauma en Emotionally Focused Therapy (EFT). Ze geeft relatietherapie, gezinstherapie en individuele behandeling. In haar behandelingen werkt ze traumasensitief en systemisch en combineert ze partnerrelatietherapie met individuele gesprekken. Zij werkt in de Basis GGZ in haar eigen praktijk in Amsterdam. Zij neemt deel aan de Special Interest Group Zwangerschap en Geboorte van de Vereeniging EMDR (VEN).

 

Merith Cohen de Lara, GZ-psycholoog en eigenaar van Psyche en Zwangerschap. Merith is gespecialiseerd in het behandelen van vrouwen en hun partner tijdens de zwangerschap, tijdens fertiliteitstrajecten en na de bevalling  in de Basis GGZ in haar eigen praktijk.
Tevens ontwikkelt en geeft ze cursussen aan psychologen en psychiaters. Ook heeft ze een reader geschreven voor alle mensen in de geboortezorg die geen opleiding hebben in de Volwassen GGZ. Ze is bestuurslid van het LKPZ en Mind2Care.
In haar werk als psycholoog heeft zij veel ervaring in het behandelen en begeleiden van vrouwen en hun partner na het overlijden van hun kind tijdens de zwangerschap of vlak daarna. Deze vrouwen behandelt zij individueel, relationeel en ook in groepsverband.

 

Rozewitha Brak. Werkzaam in het OLVG locatie West op de verloskunde sinds 1998. Daar ook de specialisatie Obstetrie gedaan in ’98/’99. Sindsdien ook in de werkgroep IUVD. Vanaf april 2024 werkzaam in OLVG Oost door lateralisatie.

 

 

 

Ruth van den IJssel. Ruth is eigenaar van ima afscheidszorg en begeleidt jaarlijks vele ouders met het welkom heten en afscheid nemen van hun kindje. Door haar ruime ervaring, is ze in Nederland één van de experts op het gebied van het opbaren en verzorgen van een overleden baby. Daarnaast is ze initiatiefnemer en voorzitter van Steunpunt Nova.

 

 

 

Shariva Kariman is werkzaam als Arts Foetale geneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. In de Foetale geneeskunde staan hoog risico zwangerschappen waarbij er zorgen zijn om het kind centraal. Tijdens deze zwangerschappen kunnen er vele vormen van diagnostiek worden ingezet om de meest passende begeleiding aan toekomstige ouders te kunnen geven. Tevens onderzoekt Shariva telemonitorings toepassingen.