Via de website www.HCPonline.eu worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 oktober 2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit zijn de gegevens die je bij je registratie op HCPonline zelf invult. Deze gegevens zijn nodig voor het inplannen van scholing, het versturen van eventuele certificaten of diploma’s en voor het bijwerken van accreditatiepunten. Ook bij het surfen op onze website op verschillende apparaten zoals een computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens verzameld. Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek. Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen of door het aanmaken van een account):

 • Voor- en achternaam
 • Praktijknaam
 • Aantal cliënten
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BIG, KCKZ of een ander brancheverenigingnummer
 • Betaalgegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Inloggegevens van jouw account

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
 • om onze leveranciers van scholing te informeren welke zorgprofessionals hun scholing hebben afgenomen;
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten aan jou te kunnen leveren, en jou de beste service te kunnen bieden. Concreet betekent dit dat de gegevens worden bewaard zolang je gebruik maakt van onze websites. Op het moment dat je hier geen gebruik meer van maakt zullen je gegevens met onmiddellijke ingang worden verwijderd.

Nieuwsbrief

Mits je hier actief toestemming voor geeft (via een zogenaamde opt-in), kunnen we je per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Je kunt ons dit ook per omgaande e-mail laten weten.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Bij HCPonline zijn dit enkel de aanbieders van de door jou gereserveerde scholing.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Je kunt op de in dit document genoemde websites en app inloggen in jouw account. Wanneer je niet in het bezit bent van een account en toch graag jouw persoonsgegevens in wilt zien of deze wilt laten verwijderen, dan kan je contact opnemen met HCP-services bv via het contactformulier op de website, of via info@hcponline.eu of telefonisch via 026-3619030.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door te mailen naar info@hcponline.eu of door telefonisch contact met ons op te nemen via tel. 026-3619030.