Accreditatiecategorie A

Verplichte scholing volgens reglement/certificering. Minimaal 20 PE-punten te behalen in een periode van 4 jaar. Alle 9 onderwerpen zijn hierin verplicht.

Subcategorie
Beschikbare e-learning
Beschikbare klassikale scholing
A1 (Borst)voeding verdieping
A2 Kinder-EHBO herhaling*
A3 Reanimatie kind en volwassene*
A4 Fysiologie en pathologie van de baring
A5 Fysiologie en pathologie in het kraambed (de kraamvrouw; de pasgeborene)
A6 Vroegsignalering
A7 De herziene meldcode
A8 Shaken Baby Syndroom
A9 Hyperbilirubinemie

*EHBO moet jaarlijks herhaald worden; in bezit blijven van geldig certificaat is verplicht gedurende gehele registratieperiode

Accreditatiecategorie B

Kraamzorg in specifieke situaties. Minimaal 10 PE-punten te behalen in een periode van 4 jaar. Onderstaande 3 onderwerpen zijn verplicht.

B1 Communicatie
B2 Kraamzorg in specifieke situaties
B3 Kaders om vorm te geven aan het primaire zorgproces
Accreditatiecategorie C

Keuze voor verdieping. Kies minimaal 1 van de 3 onderwerpen. Er dienen minimaal 10 PE-punten behaald te worden in een periode van 4 jaar.

C1 Vrij te kiezen onderwerpen die niet in categorie A of B vallen
C2 Partusassistentie

(Begeleiden barende bij vervroegde inzet, Acute verloskunde en partusassistentie, Ondersteuning bij transitie en reanimatie van de pasgeborene)

C3 Verpleegtechnische handelingen

(Subcutaan en intramusculair injecteren, Dagelijkse zorg rondom verblijfskatheter observeren, controleren, verzorgen en verwijderen, Bloeddruk meten, Assisteren bij lachgas, Medicijnen en toediening)