Vervroegde Inzet Partusassistentie

Na het volgen van de scholing Vervroegde Inzet Partusassistentie (VIP) zijn uw theorie en uw praktische en communicatieve vaardigheden die nodig zijn bij de begeleiding van een baring met vervroegde inzet weer opgefrist. Deze scholing is één van de verplichte scholingen die gevolgd moeten worden voor het behalen van de aantekening Partusassistentie binnen uw KCKZ-registratie.

Deze cursus kan tot 3 weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Wordt de cursus binnen de termijn van 3 weken geannuleerd dan dien je als cursist zelf een vervanger te regelen.

Aanvullende informatie

Beroep

Kraamverzorgende

Accreditatiecat. kraamzorg (norm 2019)

Categorie C, vrij te kiezen, verdieping, minimaal 10 punten

Aantal accreditatiepunten

3

Opleider

Medsim

105,00

Beschrijving

In deze cursus komen alle aspecten aan bod die van belang zijn bij vervroegde inzet partusassistentie. Ook gaat u oefenen met acute situaties die men tegen kan komen bij een partus. Als voorbereiding wordt er een thuis een reader met de theoretische achtergronden doorgenomen.

Cursusleidster
De cursus wordt verzorgd door een ervaren verloskundige.

Inhoud
Theoretische verdieping met betrekking tot begeleiding van een baring met vervroegde inzet..
– Samenwerking met de verloskundige
– Het geboorte- of bevalplan
– Observeren, signaleren en rapporteren van de conditie van de barende
– Interpreteren van de observatiegegevens en inschatting vordering baring
– Coaching barende en partner (praktisch en emotioneel)
– Gebruik van de doptone (onder supervisie)
– Partus bij afwezigheid verloskundige
– Reanimatie natte pasgeborene

Trainen van praktische en communicatieve vaardigheden rondom deze onderwerpen.

Accreditatie en certificaat
Norm 2019: De cursus is geaccrediteerd voor 3 punten bij KCKZ in categorie C2.
Norm 2023: De cursus is geaccrediteerd voor 3 punten bij KCKZ in categorie D1.
Medsim zorgt binnen 2 weken na het volgen van de cursus voor het bijschrijven de punten in uw PE-Online dossier. Ook ontvangt u digitaal een certificaat.

Locatie en duur
De cursus vindt plaats op locatie van Medsim in Eindhoven (Dominee Theodor Fliednerstraat 1) of op locatie van de kraamzorgorganisatie.
De cursus duurt 3 uur.

Kosten
De cursus kost € 105,- per persoon