Multidisciplinaire scholing Acute Verloskunde-voor kraamverzorgenden

Als kraamverzorgende samen trainen met de verloskundigen uit jouw regio? In deze scholing kan het! Ideaal voor verloskundigenpraktijken met een eigen kraamzorgteam.

Deze cursus kan tot 3 weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Wordt de cursus binnen de termijn van 3 weken geannuleerd dan dien je als cursist zelf een vervanger te regelen.

Aanvullende informatie

Beroep

Verloskundige

Accreditatiecat. kraamzorg (norm 2019)

Categorie B, verplicht, op onderwerp, minimaal 10 punten, Categorie C, vrij te kiezen, verdieping, minimaal 10 punten

Aantal accreditatiepunten

7

Opleider

Medsim

350,00

Beschrijving

De Multidisciplinaire scholing Acute Verloskunde is een 1-daagse multidisciplinaire teamtraining samen met eerstelijns verloskundigen uit de eigen regio.
Voor kraamverzorgenden die het deelcertificaat Partusassistentie willen behalen, is deze ééndaagse training een echt cadeautje! Meer dan bij welke training ook staat hun belangrijke rol als kraamverzorgende bij een partus centraal en worden zij getraind in alle uitdagingen die die rol met zich mee kan brengen. Door veilig te oefenen in een zeer realistisch nagebootste setting en met voor hen bekende verloskundigen, is het leerrendement enorm groot.
Voor verloskundigen voldoet de training aan alle voorwaarden van de verplichte nascholingen Acute Verloskunde.

Cursusleidster
De cursus wordt verzorgd door een ervaren verloskundige of gynaecoloog.

Inhoud
De kraamverzorgenden en hun verloskundigen trainen in het simulatiecentrum van Medsim en maken daarbij gebruik van diverse oefenfantomen, animatiefilmpjes ter visualisatie van obstetrische complicaties, zeer realistische simulatie m.b.v. high-tech patiëntsimulatoren (hoogzwangere patiënt kan bevallen, praten, zuchten, bloeden, heeft bloeddruk, hartslag en saturatie, blaas kan gevuld/geleegd worden), een interactieve babysimulator, compleet ingerichte slaapkamer en poliklinische bevalkamer met verlosbed en bevalbad, telefoonsysteem en debriefing met behulp van videofeedback.

Theoretische verdieping met betrekking tot acute situaties die zich kunnen voordoen bij een partus.
– Stuitbevalling
– Fluxus post partum
– Schouderdystocie
– (Pre-)eclampsie
– Uitgezakte navelstreng
– Reanimatie natte pasgeborene
– Partus bij afwezigheid verloskundige
– Rapportage en overdracht (ISBARR) bij acute situaties
– Samenwerking met zorgprofessionals

Trainen van praktische en communicatieve vaardigheden rondom deze onderwerpen.

Accreditatie en certificaat
Norm 2019: De cursus is geaccrediteerd voor 7 punten bij KCKZ (3 punten categorie B3, 4 punten categorie C2)
Norm 2023: De cursus is geaccrediteerd voor 7 punten bij KCKZ (3 categorie C, 4 punten categorie D1)

Medsim zorgt binnen 2 weken na het volgen van de cursus voor het bijschrijven de punten in uw PE-Online dossier. Ook ontvangt u digitaal een certificaat.

Locatie en duur
De cursus vindt plaats op locatie van Medsim in Eindhoven (Dominee Theodor Fliednerstraat 1).
De cursus duurt 1 dag.

Kosten
De cursus kost € 250,-
Per cursusdag is er plaats voor 8 kraamverzorgenden