1. Als organisatie geef je bij HCP-Online aan welke cursussen voor wie ingepland moeten worden en wanneer.
  2. HCP-Online streeft er naar om alle relevante opleiders te laten participeren in dit nieuwe portaal.
  3. Je ontvangt hiervoor een duidelijke offerte.
  4. HCP-Online plant online voor alle personeelsleden de ingeplande cursussen/opleidingen in. Hierbij ontvangen alle cursisten inloggegevens voor HCP-Online. In hun eigen dashboard vindt men dan een overzicht van welke cursussen/opleidingen wanneer uiterlijk gevolgd moeten zijn en welke reeds met goed gevolg volbracht zijn. Ruim voor de uiterste cursusdatum ontvangen cursisten een herinneringsmail.

5. Als zorgorganisatie krijg je toegang tot HCP-Online en kun je hier een real time overzicht vinden van alle cursussen en opleidingen die via HCP-Online zijn ingekocht en kun je tevens de vorderingen bekijken van iedere medewerker.

6. Iedere cursist die een online cursus of opleiding volgt via HCP-Online heeft via e-mail een directe link met de opleider. Na het met goed gevolg afronden van een cursus/opleiding zal de opleider de accreditatiepunten indienen bij de betreffende brancheorganisatie.