Richtlijn Infectiepreventie

In deze training leer je de ins- en outs van de richtlijn Infectiepreventie.
De training is geaccrediteerd voor 1,5 PE-punten.

Aanvullende informatie

Beroep

Verloskundige

Aantal accreditatiepunten

1,5

Accreditatiecat. verloskundige

Cluster A, Deskundigheidsbevordering algemeen

Opleider

Leffectief Verloskunde

Beschrijving

Door het spelen van de Knowingo-app wordt de inhoud van de richtlijn Infectiepreventie op een actieve manier bekend. Hierdoor leert de verloskundige volgens de geldige richtlijn keuzes te maken, om zo een beleid te onderbouwen op basis van de evidence uit de bestaande medisch-wetenschappelijke literatuur. Hierdoor worden verschillende doelen bereikt, namelijk: de richtlijn wordt geïmplementeerd, verloskundigen werken evidence-based en er is eenheid in het beleid.

In deze training wordt de verloskundige getraind in:

 • De richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne
 • De richtlijnen met betrekking tot handhygiëne
 • De richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen
 • De richtlijnen met betrekking tot MRSA-dragerschap
 • De richtlijnen met betrekking tot accidenteel bloedcontact
 • De inzichten met betrekking tot sterilisatie van instrumentarium
 • De inzichten met betrekking tot reiniging van instrumentarium, ruimten, meubilair en voorwerpen
 • De inzichten met betrekking tot desinfectie van instrumentarium, ruimten, meubilair en voorwerpen
 • De inzichten met betrekking tot infectiepreventief handelen in specifieke situaties in de praktijk
 • De inzichten met betrekking tot het dragen van steriele en niet-steriele handschoenen
 • Het kennen van infectiepreventie tijdens verloskundige handelingen
 • Het kennen van infectiepreventie tijdens laboratoriumwerkzaamheden
 • Het kennen van de risico’s op MRSA-dragerschap
 • Het kennen van de verschillende soorten instrumentarium
 • Het kennen van infectiekansen bij zwangere vrouwen

Accreditatie en studiebelasting:

De KNOV heeft de training geaccrediteerd met 1,5 studiepunten. De training bevat 2 Knowingo+ topics. Voor elke losse topic kun je een certificaat behalen. Het kost ongeveer 60 minuten om de certificaten te halen. Na het behalen van de certificaten dienen deze 6 maanden geldig te worden gehouden door te blijven spelen. Dit kost ongeveer 30 minuten. Hierdoor blijft de kennis over een langere tijd behouden.

Doelgroep en aanvangsniveau:

De training is bedoeld voor alle verloskundigen in het werkveld. Daarnaast is de training ook goed te spelen door verloskundigen in opleiding. Deelnemers moeten minimaal de opleiding tot verloskundige volgen om dit topic te kunnen spelen.

Het gebruikte studiemateriaal:

Voor deze training hebben we gebruik gemaakt van de volgende documenten:

 • Praktijkkaart nieuwe persoonlijke beschermingsmaatregelen infectiepreventie
 • Gebruik van steriele handschoenen tijdens de partus.
 • Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigen praktijk
 • Meticilline-resistente staphylococcus aureus (MRSA)

Kennis bijhouden

Deze training kun je voor meerdere jaren volgen. Wanneer je de training ook een 2de en 3de jaar volgt, krijg je extra studiepunten. Door de training bij te houden, behoud je ook meetbaar de kennis. Het bijhouden van de kennis kost minder tijd dan de eerste keer dat je de training volgt. Daarom krijg je, wanneer je de kennis bijhoudt, één studiepunt.

Ook in het tweede jaar dienen de certificaten minimaal 6 maanden geldig te worden gehouden door te blijven spelen. Dit kost ongeveer 60 minuten. Hoe beter je alles bijhoudt, hoe minder tijd het trainen kost.