Opstellen van een zorgplan d.m.v. methodisch werken

Als kraamverzorgende ben je actief bezig met het primair kraamzorgproces en controleer je tijdens de kraamweek verschillende zaken, zoals de dagelijkse gezondheid en (potentiële) problemen van de kraamvrouw en de pasgeborene.

Aanvullende informatie

Beroep

Kraamverzorgende

Aantal accreditatiepunten

6

Accreditatiecat. kraamzorg (norm 2019)

Categorie, A, verplicht volgens reglement, minimaal 20 punten, Categorie B, verplicht, op onderwerp, minimaal 10 punten

Opleider

We Care College

160,00

Beschrijving

Als kraamverzorgende ben je actief bezig met het primair kraamzorgproces en controleer je tijdens de kraamweek verschillende zaken, zoals de dagelijkse gezondheid en (potentiële) problemen van de kraamvrouw en de pasgeborene. Deze bevindingen schrijf je samen met alle afspraken, adviezen en controles op in het persoonlijke zorgplan. Hierin houd je in feite alles bij wat er in de eerste dagen gebeurt en hoe moeder en baby het maken.

Tijdens de training Opstellen van een zorgplan d.m.v. methodisch werken leer je hoe je zelfstandig een zorgplan kan opstellen voor een client in de thuissituatie. Je leert op een professionele manier rapporteren, communiceren en evalueren. Je leert wat methodisch werken is en hoe je het kunt inzetten in de praktijk.

Inhoud

De scholing Opstellen van een zorgplan d.m.v. methodisch werken past binnen de herregistratie-eisen ‘Kader om vorm te geven aan het primaire zorgproces’ (2019) van het KCKZ.

Tijdens deze training leer je over de volgende onderwerpen:

 • (Her)kennen van knelpunten, problemen en hulpvragen
 • (Her)kennen van de functies van rapporteren
 • Vormen van methodisch werken
 • (Her)kennen van de ISBARR overdracht
 • Hoe op een juiste manier te signaleren en observeren
 • In te schatten wanneer een (her)indicatie nodig is
 • Wanneer de TNO vroegsignaleringslijst te gebruiken
 • Wat verantwoordelijkheid is van de kraamverzorgende
 • Slecht nieuwsgesprekken voeren met cliënt en diens partner
 • Overleg te voeren met een ketenpartner m.b.v. de ISBARR methodiek
 • Het sociaal netwerk van de cliënt in kaart te brengen
 • Een zorgplan op te stellen
 • Het belang van het gebruik van de ISBARR methodiek bij overlegmomenten met ketenpartners
 • Het belang van het voeren van evaluatie en/of slechtnieuwsgesprekken met het gezin
 • Het belang van het inlichten van ketenpartners bij problemen

Accreditatie

In totaal worden er voor deze scholing 6 accreditatiepunten van het KCKZ toegekend. Deze scholing heeft 4 punten in de categorie Scholing kader primair proces (2019).

Periode Categorie Accreditatiepunten
2019 B: Scholing kader primair proces 4
2019 B: Communicatie 1
2019 A: Herziene meldcode 0.5
2019 A: Scholing Vroegsignalering 0.5
Totaal 6

 

Periode Onderdeel Accreditatiepunten
2023 C: Ondersteunende vakkennis 4
2023 B2: Verdieping kennis inhoudelijke kraamzorg 1
2023 B3: Signaleren van en handelen bij risicovolle situaties 1
Totaal 6

Klassikaal

Deze scholing volg je aan de hand van klassikale lessen bij ons op locatie in Helmond. Hier krijg je ter plekke begeleiding van een ervaren trainer. Tijdens deze klassikale scholing is er veel aandacht voor het op een actieve manier oefenen van je vaardigheden m.b.t. het opstellen van een zorgplan en methodisch werken.

Resultaat

Na het behalen van het certificaat kun jij:

 • Duidelijk en volledig rapporteren
 • Methodisch werken
 • Signaleren, observeren en rapporteren
 • Zorg evalueren
 • Werken met de sociale kaart

Incompany

Wil je deze scholing liever volgen op de locatie van jouw organisatie? Dat kan! Vanaf 8 deelnemers kan de trainer de klassikale les(sen) ook op jouw gewenste locatie geven. Voor een prijsopgave voor groepen en/of in-companyscholing, mail naar info@hcponline.eu